Nabídka vzdělávacích seminářů pro rok 2020

(osoby s uzavřenou smlouvou o výkonu PP mají možnost požádat o proplacení těchto seminářů své poskytovatele dohod dle zákona č. 359/1999 Sb.) pro více informací o jednotlivých seminářích si rozklikněte samostatné nabídky, kde najdete vše potřebné + nový ceník našich aktivit (případně volejte na 739 014 224)

……………………………………………………………………

ROK 2020Puberta – už je to tady …

Termín: 17. – 19. 04. 2020  

Místo konání: Pelhřimov, Hodějovická 2163

Lektorují: Bc. Aleš Dietrich a Bc. Monika Dietrichová

Anotace: Puberta není nemoc, i když se tak někdy tváří, a proto na ní neexistuje žádný lék. Na tomto semináři si budeme povídat nejenom o tom, jak ji máme ve zdraví přežít my, ale i jak ji pomoci přežít našim přijatým dětem.

Cena hrazená doprovázejícími subjekty: 4800 Kč za 24 hodin vzdělávání, 880 Kč za ubytování (2 noci), stravu si osoby pečující hradí sami.

Během vzdělávání je zajišťen program pro děti.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Příčiny poruchy attachmentu a možnosti nápravy.

Termín: 19. – 21. 06. 2020   (POZOR změna termínu)

Místo konání: Pelhřimov, Hodějovická 2163

Lektorují: Mgr. Klára Moravcová ve spolupráci s Bc. Alešem Dietrichem

Anotace: Kurz je zaměřen na využití teorie attachmentu, tedy pevné citové vazby ve výchově zejména v náhradní rodinné péči.  Má za cíl vysvětlit souvislost mezi důležitostí navázání bezpečného vztahu dítěte s rodičem v raném období (do 6 let) a prospíváním a rozvojem dítěte přes období dospívání až do jeho dospělosti. Kromě seznámení se s teorií attachmentu se zaměříme na praktické využití těchto poznatků při výchově dětí s poruchou attachmentu a zmapování možností využití psychoterapie.

Cena hrazená doprovázejícími subjekty: 4800 Kč za 24 hodin vzdělávání, 880 Kč za ubytování (2 noci), stravu si osoby pečující hradí sami.

Během vzdělávání je zajišťen program pro děti.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Výchova přijatých dětí, aneb nesnadný úkol pro pěstouny.

Termín: 05. – 07. 06. 2020  


Místo konání:
Pelhřimov, Hodějovická 2163

Lektorují: PhDr. Zdeněk Martínek ve spolupráci s Bc. Alešem Dietrichem

Anotace: Hovořit budeme o potřebě bazální jistoty a vlivu jejího nezažití v raném věku na chování dítěte. Dotkneme se i sociálních potřeb dětí a jejich vlivu na vývoj dítěte – potřeba místa, péče, podpory, bezpečí a limitů.

Cena hrazená doprovázejícími subjekty: 4800 Kč za 24 hodin vzdělávání, 880 Kč za ubytování (2 noci), stravu si osoby pečující hradí sami.

Během vzdělávání zajištujeme i program pro děti.

Cena hrazená doprovázejícími subjekty: 4800 Kč za 24 hodin vzdělávání, 880 Kč za ubytování (2 noci), stravu si osoby pečující hradí sami.

Během vzdělávání je zajišťen program pro děti.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Učme přijaté děti finanční gramotnosti.

Termín: 11. – 13. 09. 2020  

Místo konání: Pelhřimov, Hodějovická 2163

Lektorují: PhDr. Ivan Matějů a Jana Gorová ve spolupráci s Bc. Alešem Dietrichem

Anotace: Staré české přísloví říká: „Žádný učený z nebe nespadl“. Pokud jde o finance, platí toto dvojnásob.Aby naše přijaté děti v dospělosti neupadaly do finančních pastí, je potřebné jim vštěpovat určité zásady, jak se bezpečně chovat ve světě financí.Jaké zásady a jak je předávat se naučíme právě na tomto semináři.

Cena hrazená doprovázejícími subjekty: 4800 Kč za 24 hodin vzdělávání, 880 Kč za ubytování (2 noci), stravu si osoby pečující hradí sami.

Během vzdělávání je zajišťen program pro děti.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Jak nastavovat hranice přijatým dětem

09. – 11. 10. 2020  

Místo konání: Pelhřimov, Hodějovická 2163

Lektorují: Bc. Aleš Dietrich a Bc. Monika Dietrichová

Anotace: Železná opona nebo volný pohyb migrantů? Autokratická výchova nebo „free style“? Setrvávat v extrémních polohách není zpravidla dobré ani ve výchově, ale mezi nimi je celá škála možností, jak děti formovat. Bez hranic, mantinelů či pravidel to však nepůjde a zůstane jen beztvará hmota. Jak získat ty správné „tvary“ a jaká „tvořítka“ k tomu potřebujeme, budeme společně sdílet na tomto semináři.

Cena hrazená doprovázejícími subjekty: 4800 Kč za 24 hodin vzdělávání, 880 Kč za ubytování (2 noci), stravu si osoby pečující hradí sami

Během vzdělávání zajištujeme i program pro děti.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Specifika při výchově přijatých dětí v křesťanské rodině.

Termín: 23. – 25. 10. 2020  

Místo konání: hotel Valnovka, Kamenice – Ládví (okres Benešov)

Lektorují: Bc. Jana Frantíková, DiS. a Bc. Aleš Dietrich

Anotace: Ve světě panují různé názory na výchovu dětí, od autokratické výchovy přes konzervativní, demokratickou, liberální až po úplně „free“ výchovu. Pojďme se společně zamyslet na tím, co křesťanské rodiny můžou nabídnout zraněným, traumatizovaným a nikým nechtěným dětem.

Cena hrazená doprovázejícími subjekty: 4800 Kč za 24 hodin vzdělávání, 880 Kč za ubytování (2 noci), stravu si osoby pečující hradí sami.

Během vzdělávání je zajišťen program pro děti.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Specifika při výchově přijatých dětí v křesťanské rodině

Termín:  06. – 08. 11. 2020  

Místo konání: Pelhřimov, Hodějovická 2163

Lektorují: Bc. Jana Frantíková, DiS. a Bc. Aleš Dietrich

Anotace: Ve světě panují různé názory na výchovu dětí, od autokratické výchovy přes konzervativní, demokratickou, liberální až po úplně „free“ výchovu. Pojďme se společně zamyslet na tím, co křesťanské rodiny můžou nabídnout zraněným, traumatizovaným a nikým nechtěným dětem.

Cena hrazená doprovázejícími subjekty: 4800 Kč za 24 hodin vzdělávání, 880 Kč za ubytování (2 noci), stravu si osoby pečující hradí sami.

Během vzdělávání je zajišťen program pro děti.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

To se nás netýká…..?

Termín: 27. – 29. 11. 2020  

Místo konání: Pelhřimov, Hodějovická 2163

Lektorují: Bc. Aleš Dietrich a Bc. Monika Dietrichová

Anotace: Lhaní, krádeže a podvody jsou veličiny, které si málo který rodič u svých dětí přeje. Ani pěstouni po tomto netouží u svých přijatých dětí. Zkušenosti mnohých pěstounů však hovoří o tom, že právě přijaté děti se s těmito problémy potýkají daleko víc než – li děti „doma narozené“.

Cena hrazená doprovázejícími subjekty: 4800 Kč za 24 hodin vzdělávání, 880 Kč za ubytování (2 noci), stravu si osoby pečující hradí sami.

Během vzdělávání je zajišťen program pro děti.

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >