Poskytované činnosti

Seznam činností v rámci SPOD poskytovaných pověřenou osobou:

Odborné sociální poradenství:

– pro zájemce a žadatele o zprostředkování náhradní rodinná péče: informace o formách NRP, informace o procesu zprostředkování, komunikace s institucemi

– pro náhradní rodiče: poradenství při řešení sociálních nebo psychických problémů, při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, zdravím dítěte a s výchovou dítěte, v oblasti vzdělávání dítěte, při uplatňování nároků osoby pečující nebo osoby v evidenci v oblasti nemocenského, důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, při uplatňování jiných nároků a pohledávek, při využívání sociálních služeb

– pro děti opouštějící náhradní rodinu: pomoc při přípravě dítěte na odchod z náhradní rodinné péče, pomoc při zabezpečení ubytování, pomoc při vyřizování úředních záležitostí, evidenci na úřadu práce, podpora při získání a udržení si prvního zaměstnání, při hospodaření s finančními prostředky, informace o dávkách mimořádné okamžité pomoci

Doprovázení náhradních rodin, které mají s organizací uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče:

– Osobní schůzky s klíčovým pracovníkem (minimálně jednou za 2 měsíce)

– Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě

– Pomoc při zajištění dlouhodobé péče o svěřené děti

– Zprostředkování odborné pomoci

– Pomoc při realizaci kontaktu dítěte s jeho biologickým rodičem nebo jiným členem rodiny

– Vzdělávání náhradních rodičů

Vzdělávání náhradních rodičů a zájemců o náhradní rodinnou péči:

– Jednodenní a kratší semináře

– Vzdělávací víkendy (16 hodin vzdělávání s programem pro děti)

– Prodloužené vzdělávací víkendy (24 hodin vzdělávání s programem pro děti)

– Týdenní pobyty (24 hodin vzdělávání)

– Neformální společná setkávání náhradních rodičů za účelem sdílení a předávání si zkušeností

– Individuální vzdělávání s poradenstvím (dle potřeby)

Osvětová činnost:

– Přednášky o náhradní rodinné péči na základních a středních školách

– Spolupráce s VOŠ , SOU, ZŠ na základě žádosti o přednáškovou činnost

 

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >