Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Činnosti vyjmenované níže jsou vykonávány na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina poprvé dne 30. 10. 2007 pod číslem: KUJI72558/2007.

Pověření bylo rozšířeno o další činnosti dne 18. 01. 2014 pod číslem KUJI 82793/2013.

Pověřením bylo upřesněno místo výkonu SPOD dne 07. 07. 2015 pod číslem KUJI46673/2015.

Dne 22. 03. 2018 bylo  KÚ Kraje Vysočina pod číslem KUJI 23894/2018 na základě naší žádosti odňato pověření k výkonu sociálně-právní ochrany v rozsahu převzetí zajišťování příprav.

Místem výkonu: celá Česká republika

Schválená činnost, kterou na základě tohoto pověření organizace vykonává:

  • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče § 47b
  • poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodnými stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením nebo svěřením dítěte do pěstounské péče § 11 odst. 1 písm. d) § 11 odst.2 písm. c)
  • poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče
  • vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst.2,, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojiteli a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 19a odst. 1 písm. a) 48 odst. 2 písm. h)

Doprovázení k 19. 01. 2024 je zajišťováno 4 klíčovými pracovníky:

Aktuálně k 19. 01. 2024 doprovázíme celkem 45 rodin.

Pěstounů na přechodnou dobu …………………………  9 rodin

Dlouhodobých pěstounů ………………………… 36 rodin

Kapacita pro příjem nových dohod o výkonu PP a PPPD je tímto naplněna. Můžeme Vás zapsat do pořadníku a při uvolnění místa Vás můžeme k doprovázení zařadit.


Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >