Osvěta jako nástroj rozvoje náhradní rodinné péče

Osvěta jako nástroj rozvoje náhradní rodinné péče

Projekt Osvěta jako nástroj rozvoje náhradní rodinné péče vznikl za laskavé finanční podpory Nadace J&T.

Cíl projektu:

Motto: „Nejlépe, jak ovlivnit smýšlení ve společnosti i po další generace, je zakomponovat myšlenku přímo do školského systému.“

Hlavním cílem celého projektu je prostřednictvím besed ve školách šířit v mladé populaci povědomí o systému péče o ohrožené děti, budovat pozitivní vztah a respekt k náhradní rodinné péči jako formě pomoci ohroženým dětem a zvyšovat prestiž náhradního rodičovství. Účelem besed je také ukázat dětem, co jejich spolužáci nebo kamarádi, jejichž rodiny se nachází v náročné životní situaci, prožívají a pomoci jim s kamarády komunikovat.

Žáci základních a středních škol a jejich učitelé se během besed dozví odpovědi na otázky: jaké jsou možnosti pomoci ohroženým dětem, z jakých důvodů se dítě ocitá mimo rodinu, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých forem péče o ohrožené děti. Společně pohovoří o významu náhradní rodinné péče a tom, jak se stát náhradním rodičem. Lektoři během besed se žáky sdílí své osobní zkušenosti z pozice náhradních rodičů nebo doprovázejících pracovníků.

O lektorech:

Do projektu se zapojilo celkem 10 odborníků, kteří se problematice náhradní rodinné péče dlouhodobě věnují. Mezi lektory jsou zastoupeni pracovníci OSPOD, doprovázejících organizací, pěstounky na přechodnou dobu a „dlouhodobí“ pěstouni.

Základní školy v obci s rozšířenou působností: Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Velké Meziříčí,

Bc. Ivana Brabcová: vedoucí pobočky Dobré rodiny v Kraji Vysočina, klíčová pracovnice doprovázející náhradní rodiny a lektorka

Jana Wolfschützová: pěstounka na přechodnou dobu

Máte-li zájem o uspořádání besedy ve Vaší škole, kontaktujte paní Bc. Ivanu Brabcovou na tel. čísle: 778 473 324

Základní školy v obci s rozšířenou působností: Pelhřimov, Humpolec, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod

Bc. Monika Dietrichová: asistentka ředitele organizace Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, klíčová pracovnice doprovázející náhradní rodiny, lektorka a pěstounka

Bc. Aleš Dietrich: ředitel organizace Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, lektor a pěstoun, tel. kontakt: 739 014 246

Máte-li zájem o uspořádání besedy ve Vaší škole, kontaktujte paní Bc. Moniku Dietrichovou na tel. čísle: 739 014 224

Základní školy v obci s rozšířenou působností: Jihlava, Telč

Bc. Mgr. Jan David Dvořák, DiS.: referent na oddělení náhradní rodinné péče na Magistrátu města Jihlavy

Bc. Ing. Alena Egersdorfová, DiS.: ředitelka organizace Centrum pro rodinu Vysočina, pěstounka

Mgr. Zdenka Zamazalová: vedoucí oddělení náhradní rodinné péče na Magistrátu města Jihlavy

Máte-li zájem uspořádat besedu ve Vaší škole, kontaktujte paní Mgr. Zdenku Zamazalovou na tel. čísle: 732 409 455

Základní školy v obci s rozšířenou působností: Nové město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem

Bc. Barbara Helešicová: předsedkyně Sdružení Dominik, klíčová pracovnice doprovázející náhradní rodiny, lektorka a pěstounka

Marcela Dědová: lektorka a pěstounka

Máte-li zájem o uspořádání besedy ve Vaší škole, kontaktujte paní Bc. Barbaru Helešicovou na tel. čísle: 731 597 603

Základní školy v obci s rozšířenou působností: Jihlava

Bc. Ing. Alena Egersdorfová, DiS.: ředitelka organizace Centrum pro rodinu Vysočina, pěstounka

Mgr. et Bc. Hana Vláčilová: psycholožka a klíčová pracovnice Centra pro rodinu Vysočina doprovázející náhradní rodiny

Máte-li zájem o uspořádání besedy ve Vaší škole, kontaktujte paní Mgr. Vláčilovou na tel. čísle: 777 997 296

Realizace projektu:

Stav
projektu
aktuální
Číslo projektu 197/2018
Realizátor Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z.ú.
Partneři Krajský úřad Kraje Vysočina, Magistrát města Jihlavy
Dárci Nadace J&T
Realizační období 01. 01. 2019 – 31. 10. 2019
Přidělená částka Nadace J&T 80.000 Kč
Záměr projektu zvýšení povědomí o náhradní rodinné péči v mladé populaci
Aktivity porady přípravného týmu, proškolení lektorů osvěty, realizace besed na téma Náhradní rodinná péče pro žáky 2. stupně základních škol a na středních školách, supervize, vyhodnocení projektu a evaluace, propagační předměty
Místo realizace Kraj Vysočina
Kontaktní osoba Bc. Ing. Alena Egersdorfová, DiS. Tel: 737 291 657
Související odkazy https://www.nadacejt.cz/

1.1.3 Ostatní (články v mediích)

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >