O naší organizaci

Naše nové sídlo organizace:
Hodějovická 2163,
393 01 Pelhřimov

Telefon:
na ředitele 739 014 246
na vedoucí klíčovou pracovnici  739 014 224

Webová adresa: www.pestvys.cz
E-mail: pestounskerodiny@seznam.cz 

info@pestvys.cz

IČ: 270 15 106
DIČ:  CZ 270 15 106

ID datové schránky: 3vsjeme

Úřední hodiny kanceláře v novém sídle organizace vždy ve středu od 9.00 do 15.00 hodin (jindy po telefonické domluvě, pokud nás v jiné dny nenajdete na místě).

V naléhavých případech nás můžete  kontaktovat na emailu pestounskerodiny@seznam.cz a na tel: 739 014 224 / 739 014 246

Pracovníci organizace:

Mgr. Aleš Dietrich
ředitel


Mgr. Monika Dietrichová

zástupce ředitele
vedoucí klíčová pracovnice

Ing. Bc. Alena Egersdorfová, DiS.

klíčová pracovnice

Bc. Martina Kubátová

klíčová pracovnice

Naše organizace má  účet u Poštovní spořitelny č. 247830604 / 0300, kam můžete posílat své finanční dary a můžete přes tento účet platit i rezervace na akce.

Organizace s názvem Pěstounské rodiny Kraje Vysočina vznikla dne 6.12.2005 jako občanské sdružení. V lednu 2014 jsme se stali spolkem a od 1.1.2015 došlo k transformaci na zapsaný ústav. I nadále zůstáváme dobrovolným svazkem lidí dobré vůle, kteří chtějí vyvíjet činnost, vedoucí ke zdokonalení a rozvinutí práce s pěstounskými i adoptivními rodinami, rovněž tak s rodinami, ve kterých žijí děti i v jiných formách náhradní rodinné péče.

Cílem naší organizace je podpořit vznik a rozvoj pěstounských i adoptivních rodin, a to ve spolupráci nejen se státními orgány, ale i s dalšími institucemi v České republice i v zahraničí. Pomáháme jim v duchovním, kulturním, morálním a společenském rozvoji tak, aby mohli zdravě fungovat v celém systému náhradní rodinné péče.

Naše činnost je zaměřena na tyto oblasti:
Osvěta a informovanost veřejnosti v problematice náhradní rodinné péče.

Poskytování poradenské činnosti, nejen stávajícím, ale i budoucím náhradním rodičům.

Pořádání případových konferencí a mediačních setkání v oblasti rodinného soužití.

Materielní pomoc pěstounským a adoptivním rodinám.

Organizování volno-časových aktivit a setkávání rodin.

Jsme pověřenou organizací pro výkon sociálně právní ochrany dětí a od konce roku 2013 máme rozšířeno naše působení i pro uzavírání a doprovod náhradních rodin v rámci Dohod o výkonu pěstounské péče a dohod o výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu. Vedoucím klíčovým pracovníkem organizace je p. Monika Dietrichová (více viz https://www.pestvys.cz/uzavirame-dohody-pro-vykon-pp/ a jejími dalšími spolupracovníky na poli dohod o výkonu PP jsou p. Bc. Ing. Alena Egersdorfová, DiS., p. Mgr. Aleš Dietrich a Bc. Martina Kubátová.

Valná hromada  v roce 2013 odsouhlasila zrušení členské základny a zahájení transformace z občanského sdružení na zapsaný ústav. Transformace proběhla k 1.1.2016 – vypis-793752

V souladu s požadavky MPSV máme zpracovány standardy pro výkon SPO – k nahlédnutí u ředitele organizace v sídle organizace.

Jsme schopni pro vás uspořádat a vést případovou konferenci i mediační setkání:

Dietrich - mediace
Dietrich - vedení případových konferencí
Dietrich - facilitace případové konference
Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >