Informace o projektu ESF

rada log jduzavami

Vzdělávací projekt s názvem Jdu za Vámi

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00037

Doba realizace projektu:  1.1.2010 – 31.12.2011

Projekt 31.12.2011 zdárně dospěl do svého konce. Případová studie

Popis projektu: Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a byl postaven pro potřeby osob žijící v náhradních rodinách (tzn. pěstounských či adoptivních), tedy i pro přijaté děti, děti vlastní a pro náhradní rodiče, přesto je otevřen i široké veřejnosti z celé Vysočiny, neboť jsme si vědomi toho, že sociální vyloučenost či ohrožení sociálním vyloučením se týká i dalších osob bez vazby k náhradním rodinám. Projekt byl proto určen lidem, kteří aktuálně nebo výhledově hledají smysluplné uplatnění na trhu práce. Podmínkou pro zařazení účastníků do projektu tedy nebyla příslušnost k náhradní rodinné péči, ale splnění všech kritérií daných cílovými skupinami projektu.

„Vzdělání je hodnota, která může stále růst“, toto se stalo mottem celého projektu.

Projekt Jdu za Vámi pomáhal svým klientům tuto hodnotu smysluplně navýšit, dopomáhal k  rozvíjení osobních schopností tak, aby se zvýšila  uplatnitelnost klientů projektu na trhu práce.

Hlavním cílem  projektu bylo posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či již osob sociálně vyloučených, a to prostřednictvím motivace k vyhledávání zaměstnání, poradenstvím a profesním vzděláváním.

Projekt byl řešen sledem cílených aktivit. Konkrétně motivačním blokem a počítačovým blokem, dále speciálně cílenými aktivitami a profesním vzděláváním. Účastnící  měli možnost v průběhu celého projektu  sami si zvolit, jaké aktivity chtějí absolvovat a to s využitím rad odborníka ze vstupního motivačního bloku a individuálních konzultací s koordinátorem praxí, který jim pomáhal hledat praxi u firem, což bylo také součástí profesního vzdělávání.

Pro všechny klienty byly vzdělávací aktivity zdarma a navíc je jim bylo propláceno jízdné autobusem či vlakem do místa vzdělávání a zpět

Projekt byl určen pro tyto cílové  skupiny

– fyzické osoby starší 50 let věku, které pečovali nebo pečují o děti jim svěřené do pěstounské péče

– osoby pečující o  závislého člena rodiny

– osoby pečující o osobu blízkou

– osoby do 25 let věku nebo mladiství do 18 ti let bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací

– osoby do 26 ti let věku, které se připravují na samostatný život mimo pěstounskou rodinu nebo vyrůstaly mimo rodinné prostředí v ústavní péči

Projekt předpokládal i vstup osob z cílových skupin mimo pěstounskou péči, které vyžadují zvýšenou péči při pracovní rehabilitaci podporující jejich úspěšné navrácení nebo uplatnění na trhu práce.

Podrobnější informace  jste mohli nalézt  na webových stránkách projektu www.jduzavami.cz .

Celý projekt byl spuštěn v lednu 2010 a vstoupil tak do své přípravné fáze, v dubnu 2010 přišel  na řadu nábor klientů do projektu a proběhlo výběrové řízení na vzdělávací agenturu. Samotné kurzy  pak začaly v červnu  2010. Ke konci prázdnin roku 2010 proběhl jednodenní výukový blok s názvem Spolu to zvládneme, který pomohl zorientovat se rodinám, které pečují o handicapované dítě a začal také rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače, jež dostal název Náš počítač je vážně osobní. Další jednodenní a dvoudenní výukové bloky následovaly jeden za druhým a klienti se mohli bezplatně účastnit jednak výukového bloku o Efektivním učení či Efektivním vyhledávání na internetu a i např. bloku o Správné prezentaci a projevu. Pro mládežníky byl na podzim připraven jednodenní kurz Jak začít a nezačít, který se jim snažil poodhalit záludnosti našeho dospěláckého světa a lektorka se jim pokusila poradit například jak je možno  získat byt, jak si mohou vypočítat životní minimum a poradila jak a jestli vůbec jít například do hypotečního úvěru apod. K závěru roku 2010 se rozběhly dva rekvalifikační kurzy – jeden pro starší generaci a to v oboru Pracovník v sociálních službách a druhý pro mladší ročníky v oboru Kuchařské a číšnické práce. Rekvalifikace na Pracovníka v sociálních službách v únoru skočila úspěšně závěrečnou zkouškou, při níž všech 11 klientů dostalo osvědčení s platnou akreditací MPSV. Rekvalifikace na kuchařské a číšnické práce byla zakončena 30.4.2011 a všem úspěšným absolventům bylo slavnostně předáno osvědčení.

S příchodem roku 2011 se začali další klienti, díky rozsáhlé inzertní kampani po celé Vysočině, hlásit do nového běhu projektu. V únoru pak  noví klienti docházeli do motivačního bloku, v březnu pak absolvovali i další běh počítačového kurzu, dvoudenní kurz Správná prezentace a projev a Efektivní vyhledávání na internetu. 24. května jsme přijali 28 klientů do rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách  ….ale to vše si najdete na webových stránkách projektu www.jduzavami.cz, kde najdete i harmonogram všech dalších vzdělávacích aktivit, které jsme absolvovali. Jako novinku  roku 2011 jsme připravili stáže pro úspěšné absolventy všech tří rekvalifikačních kurzů na Pracovníka v sociálních službách.
Doufáme, že jste si nenechali ujít konferenci o náhradní rodinné péči, která proběhla 31.10.2011 na KÚ v Jihlavě v kongresovém centru. Hosty byli pracovníci MPSV, kteří se podílejí na legislativních změnách péče o ohrožené děti v naší republice, o.s. Amalthea, o.s. Člověk hledá člověka a mnoho dalších organizací jejichž prezentace naleznete na www.jduzavami.cz v sekci kurzy 2011, kde si je můžete nejen přečíst, ale i stáhnout. V rámci projektu úspěšně proběhl druhý běh vzdělávacích kurzů Spolu to zvládneme, Efektivní učení i kurz určený především mladší generaci s názvem Jak začít a nezačít. Poslední aktivitou byl 2. prosince 2011 závěrečný seminář, jež nesl název Pěstounské rodiny sobě a který byl připraven nejen pro náhradní rodiče a klienty projektu, ale i pro širokou veřejnost.
Vzdělávací projekt pak vstoupil do své závěrečné fáze – do evalvace a vyúčtování. Jsme rádi, že jsme se s mnohými z Vás mohli setkat, že jsme Vám mohli být nápomocni při hledání uplatnění na trhu práce a že mnozí z Vás jste nám poslali i kladné ohlasy a poděkování za naši práci. Projekt skončil , což je nám líto, protože  s Vámi nám bylo moc fajn.

V srpnu 2012 byla schválena závěrečná monitorovací zpráva projektu a MPSV předsedovi organizace panu Dietrichovi poděkovalo za spolupráci při realizaci projektu.

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >