Vzdělávací semináře

Pozor! Aktuální kurzy najdete na nové stránce zde!
Vzdělávací semináře pro rok 2020

Puberta – už je to tady … – Vzdělávání bylo z důvodu nouzového stavu uskutečněno v srpnu.

Nový termín: 21. – 23. 08. 2020

Místo konání: Pelhřimov, Hodějovická 2163

Lektorují: Bc. Aleš Dietrich a Bc. Monika Dietrichová

Anotace: Puberta není nemoc, i když se tak někdy tváří, a proto na ní neexistuje žádný lék. Na tomto semináři si budeme povídat nejenom o tom, jak ji máme ve zdraví přežít my, ale i jak ji pomoci přežít našim přijatým dětem.

Cena hrazená doprovázejícími subjekty: 4800 Kč za 24 hodin vzdělávání, 880 Kč za ubytování (2 noci), stravu si osoby pečující hradí sami.

Během vzdělávání byl zajištěn program pro děti.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Příčiny poruchy attachmentu a možnosti nápravy. – Vzdělávání z důvodu nouzového stavu proběhlo v novém termínu.

Termín: 26. – 28. 06. 2020  

Místo konání: Pelhřimov, Hodějovická 2163

Lektorují: Mgr. Klára Moravcová ve spolupráci s Bc. Alešem Dietrichem

Mgr. Klára Moravcová – psycholožka a rodinná terapeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii.

Aktuálně pracuje v Pedagogicko-psychologické poradně Pardubice, kde se věnuje dětem zejména s výchovnými a výukovými potížemi. Jako rodinný terapeut pracuje v neziskové organizaci Dítě a rodina v Pardubicích. Tam se věnuje práci  s rodinami, které se ocitly ve složité životní situaci a s rodinami, které  mají děti v přechodné nebo dlouhodobé pěstounské péči. Pracuje i jako rodinný terapeut v ambulanci klinické psychologie v rámci Dětského rehabilitačního centra Lentilka.

Anotace: Kurz je zaměřen na využití teorie attachmentu, tedy pevné citové vazby ve výchově zejména v náhradní rodinné péči.  Má za cíl vysvětlit souvislost mezi důležitostí navázání bezpečného vztahu dítěte s rodičem v raném období (do 6 let) a prospíváním a rozvojem dítěte přes období dospívání až do jeho dospělosti. Kromě seznámení se s teorií attachmentu se zaměříme na praktické využití těchto poznatků při výchově dětí s poruchou attachmentu a zmapování možností využití psychoterapie.

Cena hrazená doprovázejícími subjekty: 4800 Kč za 24 hodin vzdělávání, 880 Kč za ubytování (2 noci), stravu si osoby pečující hradí sami.

Během vzdělávání bude zajištěn program pro děti.

………………………………………………………………………………………………………………………

Výchova přijatých dětí, aneb nesnadný úkol pro pěstouny. Vzdělávání je přeloženo z důvodu pandemie nemoci Covid 19 na listopad 2020.


Termín: 27. – 29. 11. 2020  

Místo konání: Pelhřimov, Hodějovická 2163

Lektorují: PhDr. Zdeněk Martínek ve spolupráci s Bc. Alešem Dietrichem

Anotace: Hovořit budeme o potřebě bazální jistoty a vlivu jejího nezažití v raném věku na chování dítěte. Dotkneme se i sociálních potřeb dětí a jejich vlivu na vývoj dítěte – potřeba místa, péče, podpory, bezpečí a limitů.

Cena hrazená doprovázejícími subjekty: 4800 Kč za 24 hodin vzdělávání, 880 Kč za ubytování (2 noci), stravu si osoby pečující hradí sami.

Během vzdělávání zajištujeme i program pro děti.

Cena hrazená doprovázejícími subjekty: 4800 Kč za 24 hodin vzdělávání, 880 Kč za ubytování (2 noci), stravu si osoby pečující hradí sami.

Během vzdělávání bude zajištěn program pro děti.

Učme přijaté děti finanční gramotnosti.

Termín: 11. – 13. 09. 2020  

Místo konání: Pelhřimov, Hodějovická 2163

Lektorují: PhDr. Ivan Matějů a Jana Gorová ve spolupráci s Bc. Alešem Dietrichem

Anotace: Staré české přísloví říká: „Žádný učený z nebe nespadl“. Pokud jde o finance, platí toto dvojnásob.Aby naše přijaté děti v dospělosti neupadaly do finančních pastí, je potřebné jim vštěpovat určité zásady, jak se bezpečně chovat ve světě financí.Jaké zásady a jak je předávat se naučíme právě na tomto semináři.

Cena hrazená doprovázejícími subjekty: 4800 Kč za 24 hodin vzdělávání, 880 Kč za ubytování (2 noci), stravu si osoby pečující hradí sami.

Během vzdělávání bude zajištěn program pro děti.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Jak nastavovat hranice přijatým dětem – seminář z důvodu pandemie nemoci Covid 19 je přesunut na termín 13. – 15. 11.2020

13. – 15. 11. 2020  

Místo konání: Pelhřimov, Hodějovická 2163

Lektorují: Bc. Aleš Dietrich a Bc. Monika Dietrichová

Anotace: Železná opona nebo volný pohyb migrantů? Autokratická výchova nebo „free style“? Setrvávat v extrémních polohách není zpravidla dobré ani ve výchově, ale mezi nimi je celá škála možností, jak děti formovat. Bez hranic, mantinelů či pravidel to však nepůjde a zůstane jen beztvará hmota. Jak získat ty správné „tvary“ a jaká „tvořítka“ k tomu potřebujeme, budeme společně sdílet na tomto semináři.

Cena hrazená doprovázejícími subjekty: 4800 Kč za 24 hodin vzdělávání, 880 Kč za ubytování (2 noci), stravu si osoby pečující hradí sami

Během vzdělávání bude zajištěn program pro děti.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Specifika při výchově přijatých dětí v křesťanské rodině, který měl proběhnout v říjnu byl přeložen z důvodu nouzového stavu na datum 11. – 13. 12. 2020.

Termín: 11. – 13. 12. 2020

Místo konání: Pelhřimov, Hodějovická 2163

Lektorují: Bc. Jana Frantíková, DiS. a Bc. Aleš Dietrich

Anotace: Ve světě panují různé názory na výchovu dětí, od autokratické výchovy přes konzervativní, demokratickou, liberální až po úplně „free“ výchovu. Pojďme se společně zamyslet na tím, co křesťanské rodiny můžou nabídnout zraněným, traumatizovaným a nikým nechtěným dětem.

Cena hrazená doprovázejícími subjekty: 4800 Kč za 24 hodin vzdělávání, 880 Kč za ubytování (2 noci), stravu si osoby pečující hradí sami.

Během vzdělávání bude zajištěn program pro děti.

…………………………………………………………………………………………………………….

Specifika při výchově přijatých dětí v křesťanské rodině.

Termín:  06. – 08. 11. 2020  

Místo konání: Pelhřimov, Hodějovická 2163

Lektorují: Bc. Jana Frantíková, DiS. a Bc. Aleš Dietrich

Anotace: Ve světě panují různé názory na výchovu dětí, od autokratické výchovy přes konzervativní, demokratickou, liberální až po úplně „free“ výchovu. Pojďme se společně zamyslet na tím, co křesťanské rodiny můžou nabídnout zraněným, traumatizovaným a nikým nechtěným dětem.

Cena hrazená doprovázejícími subjekty: 4800 Kč za 24 hodin vzdělávání, 880 Kč za ubytování (2 noci), stravu si osoby pečující hradí sami.

Během vzdělávání bude zajištěn program pro děti.

………………………………………………………………………………………………………………….

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >