Vzdělávací seminář o sociálně-právní ochraně dětí pro pověřené osoby

V týdnu od 13.4. do 17.4.2015 se p. Monika Dietrichová, jako zástupce naší organizace, zúčastnila 40 hodinového akreditovaného vzdělávacího programu pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, který byl zaměřen na práci pověřených osob. Týdenní seminář byl pořádán v rámci projektu „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“ pod registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/04.00008.

Celý program byl velmi náročný, a tvořen byl jednotlivými bloky na sebe navazujícími.

1.den – Standardy kvality sociálně-právní ochrany se zaměřením pro pověřené osoby k výkonu sociálně-právní ochrany, lektorkou kurzu byla Mgr. Marie Jarošová z organizace Sociální služby Města Milevska.

2.den – Strukturovaná práce s dítětem a rodinou, vyhodnocování situace dítěte a rodiny, tvorba individuálního plánu ochrany dítěte – kurzem provázela lektorka p. Mgr. Martina Zábranská –  vedoucí oddělení péče o rodinu a dítě Městského úřadu v Chrudimi.

3.den – Síťování v praxi sociálních pracovníků, neformální a formální sítě služeb, mapování sítí, využití síťování v praxi – kurzem provázeli dva lektoři – p. Jaroslava Auerová z Probační a mediační služby z pracoviště v Třebíči  a Mgr. Jan Buchta  ze Sociálních aktvivizačních služeb v Chrudimi.

4.den – Cesta dítěte systémem náhradní rodinné péče – cílem bylo dívat se na systém očima dítěte, vyjasnit si role OSPOD a dalších subjektů v systému NRP, pojmenovat dilemata OSPOD v jednotlivých fázích procesu NRP a hledat jejich řešení – kurzem provázely a své zkušenosti ze své práce předávaly p. Bc. Martina Loutná z Dobré rodiny a p. Mgr. Johana Mertová z KÚ Jihočeského kraje.

5.den – Krátké představení programu PRIDE, což v překladu znamená – zdroje pro informování, rozvoj a vzdělávání rodičů – dozvěděli jsme se o tom kde, jak a proč tento ucelený standardizovaný vzdělávací program vznikl i co je cílem tohoto programu, pro koho je určen, jak jsou jeho účastníci připravováni na náhradní rodičovství a co si cílová skupina po jeho absolvování odnáší s sebou domů, na vlastní kůži jsme se na chvíli ocitli každý v jiné pozici než jsme běžně zvyklí – lektory kurzu byla pěstounka p. Anna Orsáková a p. Cyril Zákora z neziskové organizace s názvem Letní dům.

Místem týdenního semináře bylo město Žďár nad Sázavou, konkrétně hotel Jehla, který nabídl klidné místo pro vzdělávání, ubytování i stravování účastníků. Celý seminář byl velmi dobře veden a zajištěn. Každý den vedl jeden nebo dva  zkušení lektoři, kteří věděli o čem mluví a měli co lidem předat. Z pohledu naší organizace to bylo kvalitní vzdělávání, které přinese  do naší práce mnoho užitečných informací, jež se povede implementovat i do naší práce s náhradními rodinami.

Projekt byl spolufinancován  Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >