Valná hromada členů sdružení

V pátek 30. ledna 2009 proběhla v zasedací místnosti na Krajském úřadě v Jihlavě valná hromada členů našeho sdružení. Valné hromady se zúčastnilo 22 právoplatně hlasujících členů, další 2 členové zaslali ověřenou plnou moc a pověřili tak místo sebe hlasováním předsedu sdružení, 1 člen sdružení svou nepřítomnost na valné hromadě řádně písemně omluvil, 2 členové se omluvili skrze své partnery. K 31.1.2009 mělo naše sdružení ve své databázi 78 členů. Po sečtení příchozích, bylo konstatováno, že valná hromada je neusnášeníschopná, proto bylo třeba, dle stanov sdružení, hodinu vyčkat a teprve potom bylo možno přistoupit k řádnému hlasování.

Předseda sdružení, pan Aleš Dietrich, nás seznámil s výroční zprávou za rok 2008, jejíž součástí byla i zpráva o našich dárcích a sponzorech a na závěr zhodnotil uplynulý rok 2008. Revizní komise předložila valné hromadě zprávu o kontrole účenictví a seznámila nás ve svých závěrech i s hospodařením našeho sdružení. Konstatovala, že je potřeba na naši činnost a na zajištění chodu sdružení sehnat sponzory a ochotné dárce, neboť ne všichni členové si plní svou povinnost platit čl.příspěvek a pak musí někteří z nás, i několikrát v roce, sáhnout do svých rodinných úspor, aby tak pomohli sdružení jednak udržet jeho chod nebo ho dokonce tím, že mu půjčí peníze, ho pomohli posunout  o kousek kupředu např.  výrobou propagačních materiálů.

Dále se mluvilo právě o vyrobených propagačních letácích, které nám jako občanskému sdružení mají pomoci oslovit potencionální sponzory a dárce a  mají nám pomoci při představování sdružení široké veřejnosti a lidem, kteří se zajímají o adopci či pěstounskou péči. Každá rodina pak dostala 10 letáčků A6 a 10 trojdílných letáčků pro tyto potřeby ( o tyto propagační materiály si můžete Moniku e-mailem požádat a pokud jste veden v databázi jako aktivní člen (máte splněnu svou členskou povinnost tím, že jste zaplatil členský příspěvek na rok 2009), budou Vám zaslány poštou na Vaši adresu ).

Dalším důležitým tématem valné hromady byla zpráva o stavu veřejné sbírky (podrobněji si o ní můžete přečíst v sekci „pro členy „ ). Na vlastní oči jsme si  mohli prohlédnout celou pokladničku i s reklamní deskou a se stojanem, tak jak je nyní připravena ke své první instalaci. Slavnostnímu zahájení naší veřejné sbírky snad nyní nestojí nic v cestě, neboť těsně před valnou hromadou se  povedlo domluvit umístění této naší první skříňky (budeme Vás informovat, jak to nakonec všechno dopadlo ). Celkové náklady na výrobu jedné takové to soupravy ( pokladna, samolepky, propag.deska, stojan, řetěz a dva zámky ) jsou kolem 2800,-  Kč, což opět zainvestovala jedna rodina ze svých peněz. Pokud budete cítili, že byste rádi přispěli na výrobu další soupravy, můžete věnovat své penízky sdružení jako dar. My Vám na to vystavíme potvrzení na jehož základě si pak můžete uplatnit slevu na daních. Máme přislíbenou výrobu dalších 4-6 pokladniček, a to ale pouze holých skříněk ( ty však částečně sponzorsky).

Předseda sdružení poděkoval paní Marii Doleželové za práci ve výboru sdružení, neboť ta požádala o uvolnění z této funkce. Chápeme, že její životní situace je nyní velmi složitá a vážíme si práce, kterou doposavad pro sdružení vykonala. Respektujeme její rozhodnutí a na základě její písemné žádosti, ji z této funkce uvolníme. Náhradního člena do výboru sdružení v tuto chvíli nemusíme hledat, neboť je tam členů zatím dostatek.

Dvacetčtyři hlasů posléze odsouhlasilo, výborem sdružení navržený plán akcí, a to pouze s jednou vyjímkou, kdy byla zamítnuta na Den dětí společná návštěva Zoo ve Vyškově a bylo opět zvoleno hřiště v Nové Cerekvi jako nejvhodnější místo pro pořádání Dne „našich“ dětí.

Na závěr zaznělo i pár dalších návrhů, kam bychom se mohli jet podívat příští rok, ale to si přečtete sami na těchto našich stránkách. Snad se nám v tomto roce povede vše, co jsme si naplánovali a povede se nám naši finanční situaci nejen stabilizovat, ale i vylepšit. Poslední návrh na zvýšení členského příspěvku pro rok 2010 a to z částky 250,- Kč na 300,- Kč na jednoho člena za rok byl přijat jednohlasně. Přispěla k tomu i zpráva revizní komise i to, že všichni vidíme, jak se všude kolem nás zdražuje, což se samozřejmě dotkne i zajištění chodu sdružení.

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >