Valná hromada 2010

V pátek dne 5. února 2010 se v hezkých prostorách Multikulturního centra v Jihlavě sešla nadpoloviční většina řádných členů našeho sdružení, aby se poradila a odsouhlasila  další aktivity, které společně chceme uskutečnit.  Plán je již vyvěšen na webu v sekci Připravované akce. Vyslechli jsme si také zprávu o činnosti sdružení z roku předchozího, kterou nám přečetl předseda Aleš. Paní Marie Havelková, jako členka revizní komise, byla pověřena přečtením revizní zprávy, která se týkala vedení účetnictví.

Nahlédli jsme i do nové výroční zprávy a pochválili její grafické zpracování i obsah, za což patří dík jednatelce Monice ( výroční zprávu již nyní najdete na webových stránkách sdružení). Pokud byste někdo výroční zprávu potřeboval pro nějakého dárce či starostu svého města, můžete si o ní napsat do kanceláře, upozorňujeme však, že její tisk není zrovna nejlacinější záležitostí, tak je třeba zvažovat, kam ji chcete a budete distribuovat. Rozhodně není dovoleno jí tisknout a šířit nekontrolovatelně, vždy by to mělo vedení sdružení vědět a dát k tomu svůj souhlas.

Valná hromada z navržených kandidátů zvolila nové členy revizní komise. Odcházejícím členům chceme i touto cestou poděkovat za čas a práci, kterou věnovali našemu sdružení v podstatě od jeho vzniku, od  prosince roku 2005. Děkujeme Vám !!

Dalším bodem programu valné hromady bylo schválení vnitřních předpisů, na kterých pracoval výbor sdružení po celý minulý rok a dokázal je dát do konečné podoby. Vzniklo tedy šest nejdůležitějších vnitřních předpisů, valná hromada je odsouhlasila a tím vešly v platnost. Vnitřní předpisy nás nemají svazovat, ale mají nám pomáhat v komunikaci a hlavně při řešení problémů, které by eventuelně v budoucnu i mohly nastat. Tyto vnitřní předpisy jste obdrželi poštou spolu s pozvánkou na VH. Za pár dní je najdete také v elektronické podobě, v sekci Pro členy. Tento odkaz je však možno otevřít pouze se znalostí správného hesla, vstup do něj mají pouze řádní členové sdružení.  Kdo o to projeví zájem může si o něj napsat či zatelefonovat jednatelce Monice.

Poslední bod programu bylo informovat řádné členy sdružení o grantech, které jsme v minulém roce získali a o které jsme nyní žádali. Uzavřeli jsme a vyúčtovali grantovou žádost z Fondu Vysočiny a od NF Tereza Maxová dětem. Podali jsme žádost na Nadaci Táta a máma, kde výsledek stále ještě není znám. Uspěli jsme v grantové žádosti z Evropských fondů, což najdete v sekci Pro členy (brzy se o tomto programu dozvíte více z jeho vlastních webových stránek).

Valná hromada proběhla v přátelském duchu a na všech přítomných bylo vidět, že se rádi i takové to, byť pro členy povinné aktivity,  zúčastní, neboť se na ní potkají se stejně nastavenými lidmi a nebojím se použít slovo –  s přáteli. Poslední hodinku jsme věnovali povídání u kávy a čaje a bylo nám spolu v hezkém klidném prostředí dobře.

Za rok se na valné hromadě sejdeme, doufám, opět v hojném počtu a to v pátek 4. února 2011.

S přátelským pozdravem  Monika

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >