Respit není hlídání

Děti se speciálními potřebami v NRP

termín realizace: 3.11.2017 – 5.11.2017

vedoucí Dagmar Zezulová

První část kurzu Respit není hlídání s názvem Děti se speciálními potřebami v NRP se věnuje odborné práci s traumatizovanými dětmi.  Kurz se skládá z jednotlivých tematických celků, Děti v náhradní rodinné péči Začlenění dětí se speciálními potřebami, které vás postupně seznámí s prožíváním těchto dětí, s následky raného traumatu, a hlavně se způsoby vhodné a citlivé péče na respitních pobytech. K ucelenějšímu porozumění tematice pojednáme o způsobech integrace dětí se zdravotním postižením. Formou nácvikového tréningu si ukážeme, jak předcházet a případně řešit krizové situace. Pro zocelení profesní jistoty také podnikneme cestu k hlubšímu sebepoznání a objevíme vlastní zdroje a možnosti obrany proti stresu a vyhoření.
Kurz je veden informativní, interaktivní a zážitkovou formou v prostředí bezpečného a otevřeného sdílení. Poznatky a prožitky budou pojmenovány a ukotveny skrze průběžné reflexe a závěrečnou zpětnou vazbu.
Práce s dětmi na respitním pobytu I

termín realizace: 16.11.2017 – 19.11.2017

vedoucí Jan Mazák

V druhé části kurzu si účastník projde na vlastní kůži respitním pobytem. Někdy v roli dítěte, např. při zkoušení a realizaci rozličných her vhodných na pobyt, někdy jako vedoucí akce, či člen respitního týmu. Dozví se, jak administrovat činnosti a především hry, jaká jsou specifika her a činností spojených s klientelou dětí v náhradní rodinné péči. Jak by se měl organizovat den těchto dětí a činnosti, aby se předcházelo krizovým situacím. Dostane nabídku rozličných druhů reflexe činností i dne, popř. celého pobytu. Vyzkouší si celou produkci pobytu (např. jak vybírat budovu, volit téma pobytu, volit členy do týmu, co je třeba „papírově“ zajistit). Vše bude zážitkovou formou v poměru 20% informací předaných výkladem a 80% vlastní zkušeností. Jinými slovy velmi „nabušený“ víkend, ve kterém – krom toho, že se obohatíme – si užijeme i spousta legrace!

 

Obou seminářů se za naši organizaci zúčastnili manželé Dietrichovi. Odjeli povzbuzeni do další práce s dětmi, obohaceni o zkušenosti jiných, s kontakty na další podobně zaměřené organizace.

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >