Konference Na hraně – Praha

KONFERENCE Na hraně proběhla dne 28.11.2017 a za naši organizaci se ji účastnili manželé Dietrichovi.

 

přednášky:

Kritéria pro výběr vhodných náhradních rodičů, proces posuzování a doprovázení

Mgr. Cyril Zákora (Trialog Brno)

Zvládnutí procesu transformace z ústavní péče do péče rodinného typu na Slovensku

Mgr. Marek Roháček (Návrat SK)

 

workshopy:

Specifika příbuzenské pěstounské péče

Mgr. Markéta Švejdová (Letní dům), Mgr. Lucie Salačová

V příspěvku se podrobněji podíváme na specifika vzdělávání pěstounů – příbuzných a seznámíme účastníky s nejdůležitějšími tématy, o kterých by se pěstouni – příbuzní měli dozvídat co nejdříve (nejlépe ještě před přijetím příbuzného dítěte do pěstounské péče). Účastníkům představíme Úvodní kurz PRIDE pro pěstouny – příbuzné – adaptaci odborné přípravy PRIDE pro budoucí náhradní rodiče.

 

Situace odebrání dítěte z rodiny – jak to dělat nejlépe?

Mgr. Jana Hrazdilová (Letní dům), Mgr. Petra Reiserová (Letní dům), host

Odebrání dítěte je akt, který může být pro dítě i rodiče velmi náročný a traumatizující. Jak dělat odebrání, aby bylo pro dítě co nejvíce šetrné a srozumitelné? Chceme sdílet příklady dobré praxe a mluvit o aspektech, které mohou dobrou praxi významně podpořit. V rámci práva dítěte na informovanost hledáme možnosti „připraveného odebrání“, cesty, jak jej prakticky realizovat, jaká mohou být jeho úskalí a co k připravenému odebrání potřebujeme, aby skutečně šlo dělat.

 

Mladý člověk s dlouhodobou potřebou podpory: Když k vyrůstání v ústavní péči přibude ještě další znevýhodnění

Mgr. Jana Smolíková (Letní dům), host

Budeme mluvit o mladých lidech, kteří nějakou část svého dětství a dospívání strávili v ústavní péči a k tomu mají oproti svým vrstevníkům problémy s pozorností, jsou pomalejší, nebo třeba některým věcem hůře rozumí. Občas jejich diagnóza zní „lehká mentální retardace“.

Co všechno tito lidé potřebují k tomu, aby mohli vstoupit do samostatného života? Co potřebují, aby byl jejich život naplněný? Je na ně sociální systém připraven?

Pojďme na toto téma diskutovat a vzájemně se obohatit o naše zkušenosti s touto cílovou skupinou.

 

Pradávné místo bezpečí 

Mgr. Lucie Kokrdová (Letní dům), Jiří Kokrda (Anima)

Workshop nabídne chvíli pro zastavení, imaginaci a relaxaci… Budeme společně hledat bezpečná místa v našich životech. Vstoupíme spolu do „chýšky“, do místa, které se 20 let otevírá v Letním domě dětem i dospělým a nabízí návrat na počátek, náruč, podporu, ochranu, okouzlení.

 

Trojstranná spolupráce = týmová spolupráce?

Jana Hrazdilová (Letní dům), Mgr. Petra Reiserová (Letní dům), Mgr. Marek Roháček (Návrat SK)

Na změně situace klienta se většinou podílí tři (a více) stran – klient, klíčový pracovník služby a třetí strana (OSPOD, škola, dětský domov, pěstounská rodina – záleží vždy na perspektivě). Jak nejlépe přistupovat k těmto troj(a více)stranným spolupracím, aby vedly k dosažení cíle? Lze u těchto typů spoluprací udržet představu týmové spolupráce? Chtěli bychom se zaměřit na trojstrannou spolupráci, kde klientem je rodina a dítě v této rodině je ohroženo. Odrazovým můstkem nám bude individuální plán ochrany dítěte a jeho užitečnost při realizaci trojstranné spolupráce, neopomeneme ale mnohé další faktory mající vliv na utváření týmové spolupráce.

 

Životní příběh a témata dítěte v práci s kartami

Mgr. Anna Víšková (Letní dům), Mgr. Markéta Pekárková (Letní dům)

Jak a proč pomoci dítěti  vyjádřit co prožívá? Porozumět tomu odkud pochází a kdo je? Sdílení zkušeností. Tvořivá práce se sadou karet, která vám pomůže  pracovat s dítětem v aktuální situaci. Ve workshopu si vyzkoušíte práci za sebe nebo zvoleného klienta.

 

Rodinná konference v praxi

Mgr. Cyril Zákora (Trialog)

Relativně nový přístup v práci s rodinou v systému SPOD si v České republice pomalu hledá svou cestu k potřebným rodinám. Na workshopu se zastavíme u teorie, ale zejména se zaměříme na zkušenosti z praxe pořádání rodinných konferencí a na Vaše otazníky s rodinnou konferencí spojené.

 

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >