Poradenství

Uvědomujeme si, že život v náhradní rodině má svá specifika a ne vždy se daří sladit potřeby členů rodiny dohromady. Životní cesta dětí v náhradní rodinné péči je poznamenána traumaty, jak fyzickými tak psychickými. Jejich možnosti adaptace a zvládání potřebných životních změn jsou místy odlišné od dětí vyrůstajících v trvalé lásce a péči.

Rádi bychom nabídli pěstounským (náhradním) rodinám možnost kontaktu s terapeuty, kteří je podpoří na jejich cestě a spolu s nimi budou hledat nejlepší možné řešení dané situace.

Krom jiného jsme schopni a ochotni Vás vyslechnout a poradit, kam se obrátit při řešení různých životních situací nebo když se chcete zeptat na věci související se žádostí o pěstounskou péči či adopci.

Jsme pověřenou organizací pro výkon sociálně právní ochrany dětí a od konce roku 2013 máme rozšíření povolení pro uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče s pečujícími osobami. Vedoucím klíčovým pracovníkem organizace je p. Bc. Monika Dietrichová (více viz http://www.pestvys.cz/uzavirame-dohody-pro-vykon-pp/  (tel: 739 014 224)

 Situace, kdy je vhodné vyhledat pomoc:

  • došlo-li k výrazné změně chování dítěte
  • zjistili jste ztrátu věcí či peněz
  • dochází k výrazným nebo trvalým konfliktům mezi sourozenci
  • zvyšuje se agresivita, úzkostnost dítěte
  • rostou konflikty mezi partnery
  • rozcházíte se v pohledu na výchovu
  • dochází ke konfliktům s širší rodinou, okolím…..

Možnosti poradenství:

  • možnost podělit se o starosti
  • vyhledání adekvátní pomoci

Poradenství je odborný proces, který zajišťuje bezpečný prostor pro klienty, poradce je vázán etickým kodexem, nezveřejňuje svěřené, hájí zájmy klienta a snaží se pomoci. Cílem našeho poradenství je osobní růst klientů, rozvoj vzájemného porozumění (jak mezi dospělými, tak mezi dětmi, generacemi) a podpora všech životaschopných forem rodiny. Cílem je podporovat odolnost rodiny. Naše organizace spolupracuje s výbornými klinickými psychology, pokud budete potřebovat, ozvěte se nám, dáme vám telefonní či emailové spojení na ně.

Zajišťujeme a vedeme i případové konference a mediační setkání.

Ceny za poradenství a naše další služby najdete zde: Ceník pestvys 2019

Pomůžeme vám zorganizovat a povedeme vaši případovou konferenci

Dietrich - vedení případových konferencíDietrich - facilitace případové konference

 

 

 

 

 

 

 

Máme i svého mediátora, který vás dovede ke smysluplné dohodě:

Dietrich - mediace

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme vyškoleny i vlastní laické poradce pro potřeby NRP.


 

Nabízíme pomoc kouče pro řešení různých osobních, rodinných, výchovných či jiných problémů. Ujme se vás náš dlouholetý spolupracovník pan Radek Štěpánek.

 

 

A v neposlední řadě máme i své vlastní proškolené zdravotníky zotavovacích akcí a instruktory sportovních aktivit:

Dietrichová - vyškolený zdravotníkDietrich - vyškolený zdravotník

 

 

 

 

 

 

 

Dietrich Aleš - vodácký instruktor 001 Dietrich Martin - vodácký instruktor

 

 

 

 

 

 

 

 

Najdete nás na nové adrese v ulici Hodějovická 2163 v Pelhřimově, kde máme svou kancelář, a kde je možno se v klidu sejít a neformálně si o všech věcech popovídat, poradit Vám, povzbudit vás.

Bc. Monika Dietrichová – zástupce ředitele, vedoucí klíčová a sociální pracovnice (739 014 224)

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >