Poděkování dárcům

Aktivity projektu „S náhradní rodinou vstříc dospělosti“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Manželům Markovým z Polné děkujeme za finanční příspěvek na podporu naší práce.

Díky NF Rozum a cit jsme společně pomohli dvěma rodinám k získání notebooků pro děti na distanční výuku.

Díky Česko-slovenskému nadačnímu fondu Milost pro pomoc lidem v nouzi jsme společně dokázali pomoci dvěma rodinám při zakoupení vybavení dětských pokojíků.

Rodině Vilímkově z Hradce Králové velmi děkujeme za poskytnutí nádherného kočárku, který náhradní rodině na vlastní náklady i dovezli. V kočárku se již vozí čerstvě přijatý 2 a půl roční Pavlíček.


Za ušití roušek velmi děkujeme i paní Lence Nečasové z Bystřice nad Pernštejnem.


V době nouzového stavu, který je vyhlášen v době koronavirové nákazy jsme přivítali nabídku studentky slečny Petry Horákové ze Sociální školy v Jihlavě, která naší organizaci nabídla ušití tolik potřebných roušek.

Milé švadlenky, Kateřino Nikodýmová z Jihlavy, Maruško Tesařová z Kozlova a milá Petro Horáková, a za Vaší nezištnou pomoc Vám velmi děkujeme !


Poděkování patří malým dárcům z řad veřejnosti, kteří nám občas přivezou pěkné věci – oblečení, hračky, kočárky, které my zase distribuujeme dál do našich náhradních rodin. Tyto věci zde najdou další využití. Děkujeme!


Nadační fond pro Pelhřimovsko

Poděkování patří Nadačnímu fondu pro Pelhřimovsko, který pravidelně od roku 2018 poskytuje naší organizaci finanční dary pro práci s dětmi a mládeží. Děkujeme!!

Nadace Terezy Maxové dětem

Poděkování patří Nadaci Terezy Maxové dětem, která poskytla finanční prostředky na částečné pokrytí lyžařského soustředění, které proběhne o jarních prázdninách Vysočiny v termínu od 24.2. do 3.3.2018. Děti byly lyžovat a snowboardovat v Orlických horách.

Kraj Vysočina podpořil naši činnost v roce 2017

Poděkování patří Kraji Vysočina za jeho laskavou podporu naší činnosti v roce 2017.

Centropen Dačice

Děkujeme za plné bedničky barevných fixů, které udělaly (a ještě udělají) radost mnohým dětem z náhradních rodin.

Pan Jan Kolář – Lékárna Pacov

Touto cestou děkujeme panu Janu Kolářovi z Lékárny v Pacově za dar obuvi a dalších výrobků pro děti z náhradních rodin. Botičky budou v nejbližší době rozdány a jistě udělají radost rodičům i jejich dětem.

Paní Eva Zhorná

Za nezištný finanční dar bychom rádi poděkovali paní Evě Zhorné z Kamenice nad Lipou. Paní Evo, velmi si vážíme Vaší štědrosti a lidskosti – DĚKUJEME  !!

Nadace Terezy Maxové dětem

Poděkování patří Nadaci Terezy Maxové dětem, která poskytla naší organizaci na sportovní aktivity pro rok 2015 finanční příspěvek v částce 10 tisíc korun českých. Děkujeme!!

Poděkování náhradním rodinám

rodina Trávníčkova,  rodina Dědova, rodina Balíkova, pan Krča, rodina Dietrichova, rodina Krištofova a rodina Čermákova

ti všichni podpořili přípravu letního tábora a to nejen finančně, ale i svou dobrovolnou prací – děkujeme Vám.

Pan Petr Vachler

se stal v roce 2013 naším sponzorem. Tímto mu chceme poděkovat za jeho velkorysý finanční dar, který byl použit na nákup a rekonstrukci stanů s podsadami. Stany využijeme pro potřeby našeho sdružení už letos v létě při společném stanování na Branišově.

Manželé Moravcovi

jsou našimi stálými sponzory, byť jsme neměli nikdy možnost se s nimi osobně  setkat, příspívají nám již po několik let nemalou finanční částkou a podporují tak setkávání náhradních rodin na Vysočině. Za jejich nezištnou pomoc jim patří obrovské poděkování. Ani rok 2013 nebyl vyjímkou a manželé Moravcovi nám opět na účet sdružení poukázali větší finanční obnos – DĚKUJEME VÁM.

Pan Jaroslav Urbanec

Naše poděkování míří k panu Jaroslavu Urbancovi, který přispěl na konto sdružení finanční částkou, kterou použijeme ve prospěch náhradních rodin na Vysočině. Děkujeme Vám.

TOI TOI sanitární systémy, s.r.o. (www.toitoi.cz)

již mnoho roků nás nezištně podporuje tato firma a to hned na dvou našich již tradičních akcích a tou je Den dětí a stanování náhradních rodin. Děkujeme Vám za Vaši stálou péči,  zájem a podporu našich aktivit.

firma Kamila Chocholates, s.r.o. z Vyskytné nad Jihlavou

byla tak hodná, že na maškarní bál pro děti z náhradních rodin věnovala, do jejich mikulášských balíčků, čokoládové podkovičky.

firma Catus, s.r.o. z Havlíčkova Brodu

nás potěšila tím, že sponzorsky věnovala dětem účastnícím se maškarního bálu musli tyčinky a čokoládové a vitamínové nápoje.

Pekařství pana Jaroslava Koudelky z Bystřice nad Pernštejnem

chceme touto cestou poděkovat za upečení dobrot z brioškového těsta, kterými podpořil naší aktivitu v roce 2009, maškarní bál pro děti z náhradních rodin z celé Vysočiny.

Panu Petru Moravcovi a jeho manželce

patří veliký dík za finanční podporu našeho sdružení. Věnovali nám, v letošním roce, opravdu nemalou finanční částku a my se budeme velmi snažit, aby byli spokojeni se svou investicí. Finanční příspěvek od nich, využijeme v nejbližších měsících, hned jak se zlepší sněhové podmínky a zrealizujeme  lyžařský kurz pro děti a mládež z náhradních rodin. Zároveň tak jejich rodičům poskytneme čas na obnovu sil při mnohdy nelehké výchově těchto dětí.

Panu Karlu Katovskému z Třebíče

děkujeme touto cestou za jeho finanční dar. Pane  Katovský, děkujeme Vám za to, že jste nezištně a s láskou věnoval své vlastní finanční prostředky našemu občanskému sdružení  a tím podpořil jeho aktivity, které všechny dělá ve prospěch náhradních rodin.

Pekařství Velíšek

podpořilo naší organizaci tím, že nám přichystalo spoustu dobrých koláčů ke kávě a čaji při Dni dětí v roce 2009 a několik čerstvě upečených chlebů k buřtíkům pečeným na ohni. Za podporu,  naší největší akce v roce 2009  “ Stanování rodin v Moravči “ a to ve formě 50% slevy na všechny  pekařské výrobky, Vám velmi děkujeme.

Všeobecná zdravotní pojišťovna pobočka Pelhřimov (www.vzp.cz)

Naše slova poděkování patří i Všeobecné zdravotní pojišťovně a její pobočce v Pelhřimově, která  letos na Den dětí přichystala igelitové taštičky plné překvapení. Sportovní soutěže  a soutěže v recitování, zpěvu, gymnastice a hře na hudební nástroje organizátoři ocenili právě dárky od Vás. Ceníme si toho, že velká organizace dokáže ocenit práci té naší maličké.

Nadace Terezy Maxové dětem (www.terezamaxovadetem.cz)

NTM A

Nadace Terezy Maxové dětem naše občanské sdružení podporuje téměř od jeho vzniku, každoročně nám přispívá nemalou finanční částkou na sportovní i kulturní akce a aktivity, čehož si hrozně moc vážíme a jsme za to vděční. Největším oceněním je fakt, že se nám na sportovní aktivity hlásí stále více dětí a na rodinné akce typu společné stanování či rodinná voda se hlásí stále více rodin. Nadaci Terezy Maxové dětem a všem jejím pracovníkům děkujeme  za vstřícnost a milá slova, kterými nás vždy povzbudí do další práce s dětmi, mládeží i celými náhradními rodinami.

Paní Marie Dvořáková,ing.

podnikatelka v oboru pojišťovnictví, maminka a pěstounka, která má srdce na tom správném místě a ví, kolik starostí stojí udžet v chodu firmu, sdružení nebo jen rodinu. Velké rodiny jsou většinou náhradní rodiny a mnohdy mívají i velké starosti, proto musí umět i odpočívat. Co je to však platné, když jim chybí finance na to, aby se svými 5, 6 či 7 nebo i 10 ti dětmi vyjely na hory, do bazénu nebo poslaly děti na vodácký tábor či stanový tábor. Paní Dvořáková ví, jak je těžké, zvláště pak v době finanční krize, získat klienty a pro svou firmu, vydělat i nějaké penízky, přesto našemu občanskému sdružení poskytla nemalý finanční obnos, aby tím vyjádřila to, že se jí činnost našeho sdružení líbí. Peníze od ní zpříjemní odpočinkový čas nejen dětí samotných, ale i jejich rodičů, mnohdy jsou to právě náhradní rodiče, kteří sahají až na dno svých sil a nutně si potřebují odpočinout a nepodlehnout tak syndromu z vyhoření, což by bylo pro rodinu tím nejhorším scénářem. Paní Dvořáková, velmi si vážíme toho, že dokážete myslet i na druhé kolem sebe. Děkujeme Vám za Váš finanční dar.

Krajský úřad kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz)

Velkou měrou se na naší činnosti podílel a stále podílí Krajský úřad kraje Vysočina, organizuje pro nás  mnohé aktivity jako např. plavání a hry v pelhřimovském či jihlavském bazénu, návštěvu lanového centra v Bystřici nad Pernštejnem či každoroční a již tradiční mikulášskou nadílku. A hlavně při nás stojí a naší práci fandí, to nás těší úplně nejvíce, toho si moc vážíme. Děkujeme nejen za finanční prostředky, ale hlavně za Vaši morální podporu, ta je pro nás tím nejcenějším.

o.s. Rozum a cit (www.rozumacit.cz)

Některé naše akce se uskutečnily ve spolupráci s  tímto občanským sdružením a to  např. vernisáž fotografií, během níž proběhly i výtvarné dílny pro naše přítomné děti. Společně jsme otevírali  dětské hřiště v Nové Cerekvi a za to  jim patří obrovský dík, protože to byli právě oni, kteří nám sehnali sponzora, který dal své finanční prostředky na vybudování tohoto nádherného hřiště. Vy jste byli těmi, kdo dal impuls k tomu, abychom svá křídla roztáhly nad celou Vysočinou. Když se podíváte na to, kolik akcí jsme již za ty roky, pro náhradní rodiny udělali, musí Vás to těšit. Nás zase těší, že nám stále zachováváte svou přízeň, že nás berete jako partnera, že nás doporučujete, no prostě, že nás máte rádi. I my fandíme Vám a je dobře, když se někde společně potkáme a můžeme, obě organizace,  posloužit našimi aktivitami, všem  náhradním rodinám.

Lodní servis Lenka Lacinová (www.lodniservis.cz)

Poděkování patří paní Lence Lacinové, která nám po dva roky prostřednictvím své firmy Lodní servis zajišťovala bezchybný chod našich vodáckých akcí na řece Otavě. Děkujeme Vám za Vaši ochotu, úsměvy, otevřená srdce a výrazné slevy, vážíme si toho.

Policie ČR

Den dětí v roce 2008 nám zpestřila Policie ČR z pelhřimovského oddělení, jejichž zaměstnanci mezi nás zavítali . Ze své náročné práce nám předvedli výcvik a poslušnost služebního psa, a poté také sebeobranu a zákrok proti pachateli. Mnohé děti zaujala také služební zbraň, pouta a „brnění“ pořádkových jednotek. Děkujeme za Váš čas. Udělali jste radost dospělým i dětem.

Pekárna Lapek, a.s.

Pekárna Lapek, a.s. z Jihlavy věnovala našemu sdružení na akci Den dětí v roce 2008 své pekařské výrobky, které všechny děti náležitě ocenily.

Divadelní soubor Karla Čapka

Divadelnímu souboru děkujeme za kvalitně odvedené divadelní představení pro naše sdružení pořádané v rámci Mikulášské besídky v prosinci 2008 v Kulturním domě v Třešti. Velký dík patří dřevěným hercům i těm, kteří nebyli vidět, ale bez nichž by to nešlo.

Nadace Terezy Maxové

Naše velké díky patří Nadaci Terezy Maxové, která finančně přispěla na většinu akcí v roce 2007 i v roce 2008.

Šárka Píšová a Pharm. Jindřich Pelíšek

Touto cestou chceme poděkovat i paní Šárce Píšové a Pharm Jindřichu Pelíškovi za ochotu spolupracovat s naším sportovním klubem tím, že několikrát do roka nám bezplatně zapůjčí své koně a to i včetně instruktora, který se nám snaží vštípit základy jezdectví. Jste skvělí a máme Vás rádi.

Marie Kouklíková a její manžel Martin

Bez této obětavé paní a maminky třech dětí si vůbec neumíme představit, jak bychom zvládli včas a správně zaúčtovat všechny doklady a faktury. Účetní paní Marie Kouklíková věnuje každoročně mnoho hodin práce našemu účetnictví a vyúčtovávání nejednoho grantu, za což jí mnohokrát děkujeme. Uvědomujeme si, že obrovský dík však patří i jejímu trpělivému manželovi, který po tu dobu, kdy Maruška sedí nad klávesnicí počítače a hledí střídavě do papírů a na monitor, se stará o jejich tři malé děti. Martine, ani bez tebe bychom to nezvládli. Oběma Vám mnohokrát děkujeme.

Peníze na aktivity sdružení je těžké získat, ale ještě těžší je správně všechno zaúčtovat, to Vám potvrdí každý, kdo do toho trošičku vidí.

MUDr. Jitka Hrdličková

Touto cestou děkujeme i paní doktorce Jitce Hrdličkové za finanční dar, který poskytla našemu občanskému sdružení. Jsme velice rádi, že se Vám činnost našeho sdružení líbí a že jste svým darem podpořila naší práci. I Vám mnohokrát děkujeme.

Truhlářství Stanislav Jůzl

Naše občanské sdružení  děkuje firmě Truhlářství, pana Stanislava Jůzla z Helenínské 27 v Jihlavě,  a to za vyrobení první naší pokladničky, která bude určena na veřejnou sbírku.

Milan Havelka

Děkujeme panu Milanu Havelkovi za to, že se ujal bezplatného servisu a oprav dětského a sportovního hřiště v Nové Cerekvi a našeho dalšího sportovního náčiní. Věřte, že mu to spolyká mnoho hodin z jeho osobního času, ale bez ochotných lidí bychom nemohli dělat tolik aktivit.

TOI TOI sanitární systémy, s.r.o. (www.toitoi.cz)

Této skvělé firmě děkujeme za jejich spolehlivé služby, které pro nás již tradičně  zajišťuje na Den dětí a na stanování rodin v Moravči. Děkujeme za jejich ochotu a rychlost s jakou reagují na naše požadavky pro přistavení  chemického WC na tyto dvě naše nejvíce navštěvované akce. I v době finanční krize na nás nezanevřeli a s láskou nám záchody opět bezplatně zapůjčili.

Firmě BOSCH DIESEL s.r.o.

touto cestou děkujeme za věcný dar,  který byl předána pěstounské rodině ze Stonařova, kde maminka každý den pere prádlo na 5 malých předškoláčků a jednoho  školáka. Stará pračka zrovna dosluhovala a nová jim udělala moc velkou radost.

Firmě ČEZ a.s. Duhová energie (www.cez.cz)

vděčíme za finanční pomoc při budování dětského hřiště pro venkovský klub pěstounů Ptáčata, který je nyní součástí celého našeho občanského sdružení.

Firma IKEA a.s. (www.ikea.com/cz/cs/)

poskytla vybavení dětského pokoje pro jednu velkou pěstounskou rodinu. Děkujeme za ochotu sponzorsky věnovat své výrobky tam, kde jsou potřeba.

Firma ELPE s.r.o. (www.elpe.cz)

poskytla občerstvení na besídku a divadelní představení pořádané naším sdružením. Děkujeme Vám.

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >