Vzdělávací semináře

Vzdělávací semináře pro rok 2019

BŘEZENDítě v pěstounské péči vyrůstající v křesťanské rodině (24 hodin)

Datum: 22.3. – 24.3.2019 (začátek v pátek od 15.30 hodin)

Semináře se zúčastnilo 20 přihlášených lidí – dlouhodobí pěstouni i pěstouni na přechodnou dobu.

Všichni odjížděli spokojeni s tím, že si seminář v příštím roce rádi zopakují.

Pochvala patří hlídací službě, která se po celý víkend starala o 9 dětí velmi různého věku a temperamentu 🙂

————————————————————————————————————

DUBEN – Hranice ve výchově (24 hodin)

Datum: 12.4. – 14.4.2019 (začátek v pátek od 15.30 hodin)

Místo: Hodějovická 2163, Pelhřimov

Anotace: Výchova dítěte je dlouhodobý a náročný proces, a to i u vlastních dětí. Při našem setkání se zamyslíme nad otázkou, zda je rozdíl mezi výchovou vlastních dětí a dětí přijatých, a pokud ano, v čem ten rozdíl spočívá. Řekneme si, proč jsou hranice ve výchově potřebné, jak a s kým je vytvářet. Společně prodiskutujeme, zda je nastavená hranice dogmatem, a jak to vypadá, když jsou hranice respektované jednostranně, oboustranně, nebo hranice nejsou respektované vůbec. Také se naučíme porozumět tomu, jak nastavovat hranice přijatým dětem.

Lektorují Bc. Aleš Dietrich a Bc. Monika Dietrichová, manželé, jež spolu vychovali 4 vlastní děti a 10 přijatých, akreditovaní lektoři NRP, sociální pracovníci a zároveň klíčoví pracovníci doprovázející organizace

Cena: dospělá osoba 5300 Kč, dítě nad 2 roky 3560 Kč, dítě do 2 let bez nároku na stravu a na samostatnou postel 2200 Kč

—————————————————————————————————————

KVĚTEN – Pubertu dětí je třeba ve zdraví přežít, aneb pozor na syndrom vyhoření (24 hodin)

Datum: 3.5. – 5.5.2019 (začátek v pátek od 15.30 hodin)

Místo: Hodějovická 2163, Pelhřimov

Anotace: Období puberty u přijatých dětí je jedno z nejnáročnějších období pro pěstouny. Společně se pojďme zamyslet nad změnami, které toto období přináší nejen u daného pubescenta, ale i pro celý systém náhradní rodiny. Součástí semináře bude probráno i ožehavé téma sexuality přijatých dětí.

Lektorují Bc. Aleš Dietrich a Bc. Monika Dietrichová, manželé, jež spolu vychovali 4 vlastní děti a 10 přijatých, akreditovaní lektoři NRP, sociální pracovníci a zároveň klíčoví pracovníci doprovázející organizace

Cena: dospělá osoba 5300 Kč, dítě nad 2 roky 3560 Kč, dítě do 2 let bez nároku na stravu a svojí postel 2200 Kč

———————————————————————————————————–

ČERVEN – Problematické chování přijatých dětí – lhaní, podvody, krádeže, …. (24 hodin)

Datum: 14.6. – 16.6.2019 (začátek v pátek od 15.30 hodin)

Místo: Hodějovická 2163, Pelhřimov

Anotace: S těmito a mnohými dalšími typickými projevy citové deprivace bojují rodiče ve velké většině pěstounských rodin. Na tomto semináři se budeme věnovat tomu, jak se s touto situací vyrovnat, případně, jak tyto projevy zmírňovat.

Lektorují Bc. Aleš Dietrich a Bc. Monika Dietrichová, manželé a rodiče 10 přijatých a 4 vlastních dětí, akreditovaní lektoři NRP, sociální pracovníci a zároveň klíčoví pracovníci doprovázející organizace

Cena: dospělá osoba 5300 Kč, dítě nad 2 roky 3560 Kč, dítě do 2 let bez nároku na stravu a samostatnou postel 2200 Kč

————————————————————————————————————-

ČERVENEC – Letní škola pěstounství, aneb běh na dlouhou trať

Datum: 4.7. – 7.7. 2019 (24 hodin – 4 dny po 6 hodinách)

Začínáme 4.7.2019 od 10.00 hodin.

Místo: Hodějovická 2163, Pelhřimov

Anotace: Pěstounství, ať už krátkodobé dlouhodobé nebo příbuzenské není tvrdá a těžká práce na jedno odpoledne. Je to tvrdá a těžká práce den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem…… Jak obstát, nezbláznit se, nevyhořet, nerozvést se, neutéct a hlavně, jak pomoci dětem budeme probírat nejen teoreticky, ale relaxaci a psychohygienu zažijeme i prakticky.

Lektorují Bc. Aleš Dietrich a Bc. Monika Dietrichová, manželé a rodiče 10 přijatých a 4 vlastních dětí, akreditovaní lektoři NRP, sociální pracovníci a zároveň klíčoví pracovníci doprovázející organizace.

Cena: dospělá osoba 5300 Kč, dítě nad 2 roky 3560 Kč, dítě do 2 let bez nároku na stravu a samostatnou postel 2200 Kč

————————————————————————————————————-

SRPEN – Jak předejít velkým životním průšvihům – kurz finanční gramotnosti pro mládež (pokračování úspěšného kurzu z roku 2018)

Datum: 10.8. – 11.8. 2019 (začátek v sobotu od 9.00 hodin)

Místo: Hodějovická 2163, Pelhřimov

Anotace: Zopakujeme z loňska a prohloubíme znalosti, kterým je třeba porozumět nejpozději při vstupu do samostatného života, ale čím dříve to mladý člověk pochopí tím pro něj lépe.

Ve spolupráci lektorují odbornou část PhDr. Ivan Matějů (psycholog a kouč) a Jana Gorová (bankovní poradce a manažerka), zážitkovou část pak Bc. Aleš Dietrich a Bc. Monika Dietrichová, kteří se postarají o to, aby mládež jen dva dny neseděla na židlích a užila si i trošku legrace a pohybu.

Cena: 2300 Kč (možno hradit z dohody o výkonu pěstounské péče jako dlouhodobý odlehčovací pobyt tzv. respitní pobyt), v ceně je zahrnuto – ubytování, strava, vzdělávání a sobotní zážitkové odpoledne.

Vhodné pro mládež od 13 let výše.

———————————————————————————————————–

ZÁŘÍ – Jsme a nejsme na to sami (24 hodin)

Datum: 13.9. – 15.9.2019 (začátek v pátek od 15.30 hodin)

Místo: Hodějovická 2163, Pelhřimov

Anotace: Přestože dnes každá pěstounská rodina, i ta příbuzenská, má svou doprovodnou organizaci a svého klíčového pracovníka, se kterým má možnost řešit nastalé problémy, jsou v životě pěstounů situace, se kterými si musí poradit sami. Pojďte společně s námi prozkoumat, jaké mají pěstouni kompetence, jaké nástroje pomoci vnitřní i vnější máme k dispozici. Soustředit se budeme hlavně na závažná či nezvratná rozhodnutí v oblasti zájem dítěte vs. limity rodiny. Součástí semináře bude i právní minimum pro pěstouny.

Lektorují Bc. Aleš Dietrich a Bc. Monika Dietrichová, manželé a rodiče 10 přijatých a 4 vlastních dětí, akreditovaní lektoři NRP, sociální pracovníci a zároveň klíčoví pracovníci doprovázející organizace

Cena: vychází z instrukce MPSV – viz přehled nákladů http://www.pestvys.cz/cenik-nasich-sluzeb/

 ————————————————————————————————————-

ŘÍJEN – Nesnadno vychovatelné dítě (24 hodin)

Datum: 04. 10. – 06. 10. 2019 (začátek v pátek od 15.30 hodin)

Místo: Hodějovická 2163, Pelhřimov

Anotace: Jsou děti, které jsou snadno vychovatelné a jsou děti, které nejsou tak snadno vychovatelné. Přijaté děti patří ve většině případů k té druhé skupině. O možnostech při řešení výchovných problémů se s námi podělí Mgr. Pollaková ze střediska výchovné péče.

Ve spolupráci lektorují Mgr. Blanka Pollaková, DiS.- pracující jako psycholožka v ambulantním středisku výchovné péče v Jihlavě. Ve své praxi se věnuje především práci s dětmi a dospívajícími, kteří se potýkají s výchovnými, popř. jinými problémy, a jejich rodinami. Dále má zkušenosti z různých jiných oblastí (např. práce na lince důvěry, práce s drogově závislými apod.), zkušenosti má i s vedením volnočasových aktivit pro děti. Bc. Aleš Dietrich, akreditovaný lektor NRP, sociální pracovník a klíčový pracovník doprovázející organizace.

Cena: vychází z instrukce MPSV – viz přehled nákladů http://www.pestvys.cz/cenik-nasich-sluzeb/


LISTOPAD – Dítě v pěstounské péči vyrůstající v křesťanské rodině (24 hodin)

Datum: 8.11. – 10.11.2019 (začátek v pátek od 15.30 hodin)

Místo: Hodějovická 2163, Pelhřimov

Anotace: Budeme mluvit o spoustě věcí (za 3 dny se toho stihne hodně), ale vycházet budeme s toho, že jsme svůj život postavili na důvěře Bohu s vírou, že pokud svoje cesty svěříme Hospodinu, On sám bude jednat a to nejen s námi, ale ……..i s „našimi“ dětmi, které jsme do svých domovů a životů přijali.

Ve spolupráci seminář lektorují: Bc. Jana Frantíková, DiS., jež pracuje na pozici klíčové pracovnice doprovázející organizace Routa, vystudovaná sociální pracovnice, maminka 12 dětí – 5 svých a 7 přijatých, Bc. Aleš Dietrich, klíčový pracovník, sociální pracovník a táta – 4 vlastních a 10 přijatých dětí.

Cena: vychází z instrukce MPSV – viz přehled nákladů http://www.pestvys.cz/cenik-nasich-sluzeb/

————————————————————————————————————-

LISTOPAD – Řešení konfliktů v rodině i mimo ni, aneb co s emocemi (24 hodin)

Datum: 22.11. – 24.11.2019 (začátek v pátek od 15.30 hodin)

Místo: Hodějovická 2163, Pelhřimov

Anotace: Při výchově přijatých dětí dochází ke konfliktům, jak uvnitř rodiny, tak směrem navenek a to podstatně častěji, než-li v běžných rodinách. Časté konflikty pak daleko víc jitří emoce a přinášejí permanentní napětí. Samostatnou kapitolou jsou pak konflikty směrem ven, nejčastěji ve vztahu k okolí v místě bydliště, ve škole, a ve vztahu k biologickým rodičům přijatých dětí.  Mottem našeho semináře může být věta:„Trochu asertivity neuškodí.“

Lektorují Bc. Aleš Dietrich a Bc. Monika Dietrichová, manželé a rodiče 10 přijatých a 4 vlastních dětí, akreditovaní lektoři NRP, sociální pracovníci a zároveň klíčoví pracovníci doprovázející organizace

Cena: vychází z instrukce MPSV – viz přehled nákladů

http://www.pestvys.cz/cenik-nasich-sluzeb/

přihláška na seminář 11.2019

———————————————————————————————————-

Z dalších aktivit
V úvaze je pokračování svépomocného klubu pěstounů a osvojitelů – jednou měsíčně bychom chtěli dát prostor pro setkání pěstounských a osvojitelských rodin v sídle naší organizace.

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >