Ucelená nabídka vzdělávacích seminářů pro rok 2019

Vzdělávací plán organizace pro období od března 2019 do listopadu 2019

(osoby s uzavřenou smlouvou o výkonu PP mají možnost požádat o proplacení těchto seminářů své poskytovatele dohod dle zákona č. 359/1999 Sb.) pro více informací o jednotlivých seminářích si rozklikněte samostatné nabídky, kde najdete vše potřebné (případně volejte na 739 014 224) nebo vyhledejte www.jduzavami.cz

……………………………………………………………………

ROK 2019BŘEZENDítě v pěstounské péči vyrůstající v křesťanské rodině (24 hodin)

Datum: 22.3. – 24.3.2019

Místo: Hodějovická 2163, Pelhřimov

O čem se hovořilo: vycházeli jsme z toho, že jsme svůj život postavili na důvěře Bohu s vírou, že pokud svoje cesty svěříme Hospodinu, On sám bude jednat….

Ve spolupráci seminář lektorovali: Bc. Jana Frantíková, DiS., a Bc. Aleš Dietrich.

DUBEN – Hranice ve výchově (24 hodin)

Datum: 12.4. – 14.4.2019

Místo: Hodějovická 2163, Pelhřimov

O čem jsme hovořili: Výchova dítěte je dlouhodobý a náročný proces, a to i u vlastních dětí. Při našem setkání se zamyslíme nad otázkou, zda je rozdíl mezi výchovou vlastních dětí a dětí přijatých, a pokud ano, v čem ten rozdíl spočívá. Řekneme si, proč jsou hranice ve výchově potřebné, jak a s kým je vytvářet. Společně prodiskutujeme, zda je nastavená hranice dogmatem, a jak to vypadá, když jsou hranice respektované jednostranně, oboustranně, nebo hranice nejsou respektované vůbec. Také se naučíme porozumět tomu, jak nastavovat hranice přijatým dětem

Lektorovali Bc. Aleš Dietrich a Bc. Monika Dietrichová, manželé, jež spolu vychovali 4 vlastní děti a 10 přijatých, akreditovaní lektoři NRP, sociální pracovníci a zároveň klíčoví pracovníci doprovázející organizace

Cena: dospělá osoba 5300 Kč, dítě nad 2 roky 3560 Kč, dítě do 2 let bez nároku na stravu a na samostatnou postel 2200 Kč

KVĚTEN – Pubertu dětí je třeba ve zdraví přežít, aneb pozor na syndrom vyhoření (24 hodin)

Datum: 3.5. – 5.5.2019

Místo: Hodějovická 2163, Pelhřimov

O čem jsme hovořili: Období puberty u přijatých dětí je jedno z nejnáročnějších období pro pěstouny. Společně se pojďme zamyslet nad změnami, které toto období přináší nejen u daného pubescenta, ale i pro celý systém náhradní rodiny. Součástí semináře bude probráno i ožehavé téma sexuality přijatých dětí.

Lektorovali: Bc. Aleš Dietrich a Bc. Monika Dietrichová.

Cena: dospělá osoba 5300 Kč, dítě nad 2 roky 3560 Kč, dítě do 2 let bez nároku na stravu a svojí postel 2200 Kč p

ČERVEN – Problematické chování přijatých dětí – lhaní, podvody, krádeže a ….. (24 hodin)

Datum: 21.6. – 23.6.2019 (začátek v pátek od 16.00 hodin)

Místo: Hodějovická 2163, Pelhřimov

Anotace: S těmito typickými projevy citové deprivace bojují rodiče ve velké většině pěstounských rodin. Na tomto semináři se budeme věnovat tomu, jak se s touto situací vyrovnat, případně, jak tyto projevy zmírňovat.

Lektorují Bc. Aleš Dietrich a Bc. Monika Dietrichová, manželé a rodiče 10 přijatých a 4 vlastních dětí, akreditovaní lektoři NRP, sociální pracovníci a zároveň klíčoví pracovníci doprovázející organizace

Cena: dospělá osoba 5300 Kč, dítě nad 2 roky 3560 Kč, dítě do 2 let bez nároku na stravu a samostatnou postel 2200 Kč

přihláška na seminář 6.2019

ČERVENEC – Letní škola pěstounství, aneb běh na dlouhou trať

Datum: 4.7. – 7.7. 2019 (24 hodin – 4 dny po 6 hodinách)

Místo: Hodějovická 2163, Pelhřimov

Anotace: Pěstounství, ať už krátkodobé dlouhodobé nebo příbuzenské není tvrdá a těžká práce na jedno odpoledne. Je to tvrdá a těžká práce den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem…… Jak obstát, nezbláznit se, nevyhořet, nerozvést se, neutéct a hlavně, jak pomoci dětem budeme probírat nejen teoreticky, ale relaxaci a psychohygienu zažijeme i prakticky.

Lektorují Bc. Aleš Dietrich a Bc. Monika Dietrichová, manželé a rodiče 10 přijatých a 4 vlastních dětí, akreditovaní lektoři NRP, sociální pracovníci a zároveň klíčoví pracovníci doprovázející organizace.

Cena: dospělá osoba 5300 Kč, dítě nad 2 roky 3560 Kč, dítě do 2 let bez nároku na stravu a samostatnou postel 2200 Kč

 přihláška na seminář 7.2019

SRPEN – Jak předejít velkým životním průšvihům – kurz finanční gramotnosti pro mládež (pokračování úspěšného kurzu z roku 2018)

Datum: 10.8. – 11.8. 2019 (začátek v pátek od 16.00 hodin)

Místo: Hodějovická 2163, Pelhřimov

Anotace: Zopakujeme z loňska a prohloubíme znalosti, kterým je třeba porozumět nejpozději při vstupu do samostatného života, ale čím dříve to mladý člověk pochopí tím pro něj lépe.

Ve spolupráci lektorují odbornou část PhDr. Ivan Matějů (psycholog a kouč) a Jana Gorová (bankovní poradce a manažerka), zážitkovou část pak Bc. Aleš Dietrich a Bc. Monika Dietrichová, kteří se postarají o to, aby mládež jen dva dny neseděla na židlích a užila si i trošku legrace a pohybu.

Cena: 2300 Kč (možno hradit z dohody o výkonu pěstounské péče jako dlouhodobý odlehčovací pobyt tzv. respitní pobyt), v ceně je zahrnuto – ubytování, strava, vzdělávání a sobotní zážitkové odpoledne.

Vhodné pro mládež od 13 let výše.

 přihláška na seminář 8.2019

ZÁŘÍ – Jsme a nejsme na to sami (24 hodin)

Datum: 13.9. – 15.9.2019 (začátek v pátek od 16.00 hodin)

Místo: Hodějovická 2163, Pelhřimov

Anotace: Přestože dnes každá pěstounská rodina, i ta příbuzenská, má svou doprovodnou organizaci a svého klíčového pracovníka, se kterým má možnost řešit nastalé problémy, jsou v životě pěstounů situace, se kterými si musí poradit sami. Pojďte společně s námi prozkoumat, jaké mají pěstouni kompetence, jaké nástroje pomoci vnitřní i vnější máme k dispozici. Soustředit se budeme hlavně na závažná či nezvratná rozhodnutí v oblasti zájem dítěte vs. limity rodiny. Součástí semináře bude i právní minimum pro pěstouny.

Lektorují Bc. Aleš Dietrich a Bc. Monika Dietrichová, manželé a rodiče 10 přijatých a 4 vlastních dětí, akreditovaní lektoři NRP, sociální pracovníci a zároveň klíčoví pracovníci doprovázející organizace

Cena: dospělá osoba 5300 Kč, dítě nad 2 roky 3560 Kč, dítě do 2 let bez nároku na stravu a samostatnou postel 2200 Kč

 přihláška na seminář 9.2019

ŘÍJEN – Nesnadno vychovatelné dítě (24 hodin)

Datum: 04. 10. – 06. 10. 2019 (začátek v pátek od 16.00 hodin)

Místo: Hodějovická 2163, Pelhřimov

Anotace: Jsou děti, které jsou snadno vychovatelné a jsou děti, které nejsou tak snadno vychovatelné. Přijaté děti patří ve většině případů k té druhé skupině. O možnostech při řešení výchovných problémů se s námi podělí Mgr. Pollaková ze střediska výchovné péče.

Ve spolupráci lektorují Mgr. Blanka Pollaková, DiS.- pracující jako psycholožka v ambulantním středisku výchovné péče v Jihlavě. Ve své praxi se věnuje především práci s dětmi a dospívajícími, kteří se potýkají s výchovnými, popř. jinými problémy, a jejich rodinami. Dále má zkušenosti z různých jiných oblastí (např. práce na lince důvěry, práce s drogově závislými apod.), zkušenosti má i s vedením volnočasových aktivit pro děti. Bc. Aleš Dietrich, akreditovaný lektor NRP, sociální pracovník a klíčový pracovník doprovázející organizace.

Cena: dospělá osoba 5300 Kč, dítě nad 2 roky 3560 Kč, dítě do 2 let bez nároku na stravu a samostatnou postel 2200 Kč

 LISTOPAD – Řešení konfliktů v rodině i mimo ni, aneb co s emocemi (24 hodin)

Datum: 22.11. – 24.11.2019 (začátek v pátek od 16.00 hodin)

Místo: Hodějovická 2163, Pelhřimov

Anotace: Při výchově přijatých dětí dochází ke konfliktům, jak uvnitř rodiny, tak směrem navenek a to podstatně častěji, než-li v běžných rodinách. Časté konflikty pak daleko víc jitří emoce a přinášejí permanentní napětí. Samostatnou kapitolou jsou pak konflikty směrem ven, nejčastěji ve vztahu k okolí v místě bydliště, ve škole, a ve vztahu k biologickým rodičům přijatých dětí.  Mottem našeho semináře může být věta:„Trochu asertivity neuškodí.“

Lektorují Bc. Aleš Dietrich a Bc. Monika Dietrichová, manželé a rodiče 10 přijatých a 4 vlastních dětí, akreditovaní lektoři NRP, sociální pracovníci a zároveň klíčoví pracovníci doprovázející organizace

Cena: dospělá osoba 5300 Kč, dítě nad 2 roky 3560 Kč, dítě do 2 let bez nároku na stravu a samostatnou postel 2200 Kč

přihláška na seminář 11.2019

Další vzdělávání bude průběžně vyhlašováno.

Důležité informace :

Přihlášku je možno stáhnout z našich webových stránek a vyplněnou zaslat emailem. Pokud nemáte tuto možnost, můžete se ve výjimečných případech přihlásit i telefonicky. Po absolvování semináře dostanete osvědčení a doklad o provedené platbě.

Během všech typů vzdělávacích seminářů se postaráme i o vaše děti a to za komplexní cenu 3560 Kč (24 hodinový seminář). Hlídání probíhá ve stejné budově a je zajišťováno vyškolenými mladými lidmi, kteří se starají o program dětí.

Recenze:

———- Původní zpráva ———-
Od: Veselá Soňa DiS <svesela@muhb.cz>
Komu: ‚Pěstounské rodiny Kraje Vysočina‘ <Pestounskerodiny@seznam.cz>
Datum: 20. 9. 2016 13:02:38
Předmět: RE: nabídky posledních vzdělávacích seminářů

Dobrý den paní Dietrichová,

děkujeme za zaslání Vašich nabídek na školení. Našim pěstounům to předáme. V případě zájmu se ozveme, nebo Vás budou kontaktovat sami.

I my děkujeme za skvělou spolupráci. Víme od našich pěstounů, že jsou z Vašich školení nadšeni, určitě jim to přináší mnohé, nejenom po odborné stránce, ale i toho lidského přístupu. Zejména velmi kladně hodnotí i programy pro děti, které připravujete v rámci hlídaní dětí během školení pěstounů.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Bc. Soňa Veselá DiS.
referent úseku soc. právní ochrany dětí
Město Havlíčkův Brod

———- Původní zpráva ———-
Od: Lenka ………
Komu: ‚Pěstounské rodiny Kraje Vysočina‘ <Pestounskerodiny@seznam.cz>
Datum: 21.5.2018,  11:51
Předmět:

Milá Moniko,

přeji hezký celý den k Tvým jmeninám a doufám, že se Vám daří vše zvládat i se studiem a veškerými povinnostmi.
Rozhodla jsem se i letos přihlásit na seminář k Vám – opravdu se mi líbí, jakým způsobem to děláte.
 
Přihlášku jsem poslala přes formulář, snad bude vše v pořádku.
 
Hezké léto,
Lenka
Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >