26. – 28. 06. 2020 Attachment – porucha připoutání – příčiny, projevy a možnosti nápravy

Místo konání: Pelhřimov, Hodějovická 2163

Lektorují: Mgr. Klára Moravcová ve spolupráci s Bc. Alešem Dietrichem

Mgr. Klára Moravcová – psycholožka a rodinná terapeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii.

Aktuálně pracuje v Pedagogicko-psychologické poradně Pardubice, kde se věnuje dětem zejména s výchovnými a výukovými potížemi. Jako rodinný terapeut pracuje v neziskové organizaci Dítě a rodina v Pardubicích. Tam se věnuje práci  s rodinami, které se ocitly ve složité životní situaci a s rodinami, které  mají děti v přechodné nebo dlouhodobé pěstounské péči. Pracuje i jako rodinný terapeut v ambulanci klinické psychologie v rámci Dětského rehabilitačního centra Lentilka.

Anotace: Kurz je zaměřen na využití teorie attachmentu, tedy pevné citové vazby ve výchově zejména v náhradní rodinné péči.  Má za cíl vysvětlit souvislost mezi důležitostí navázání bezpečného vztahu dítěte s rodičem v raném období (do 6 let) a prospíváním a rozvojem dítěte přes období dospívání až do jeho dospělosti. Kromě seznámení se s teorií attachmentu se zaměříme na praktické využití těchto poznatků při výchově dětí s poruchou attachmentu a zmapování možností využití psychoterapie.

Cena hrazená doprovázejícími subjekty: 4800 Kč za 24 hodin vzdělávání, 880 Kč za ubytování (2 noci), stravu si osoby pečující hradí sami.

Během vzdělávání bude zajištěn program pro děti.

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >